Sicurezza

Det är väl tryggt att införa lärarlegitimation,
då blir det som förr, som när Jan gick i skolan,
när alla lärare var adjunkter och hade status.
Det blir väl bra! Det var bättre förr.
Men om utbildningen skall vara för framtiden så
är det inte tidiga betyg och leg. lärare som krävs.
Då är det fel!
Då är det skolans organisation som behöver ändras
så att den tillåter en individuell utbildning,
så att det möjliggör andra arbetsformer
istället för det kollektiva mötet.
Barn är individuella och utvecklas i olika takt.
Alla behövs! Skolan är ingen idrottstävling!
Det är inte som förr när skolan skulle sortera ut
dom som hade läshuvud och dom som skulle
förse företagen med arbetskraft.
Det är inte ens som i ishockeyn där bara de som
är födda i det första kvartalet får plats.
Man kan duga lika bra även om man är född i november
trots att organiseringen aldrig upptäcker det.

Idag krävs att kunna arbeta i team, att vara kreativ
och kunna vara problemorienterad och att tänka.
Börja träna på det i skolan.
Det är fler Anna Karlsson vi behöver!
Jag läste om henne på den multitaskande Skolväskans blogg. 
Jag vet inte om hon har en adjunktsexamen.
http://skolvaskan.skolbloggen.se/2010/04/04/boktryckarkonsten/

I ”Sommartid” låter J.M. Coetzee sina kvinnor beskriva honom
och genom deras berättelser växer bilden fram av en tafatt
älskare och en udda, efterhängsen och socialt handikappad person.Leave a Reply