Benvenuto nella realtà

Vi måste se den verklighet som finns.
Skolan är inte till för alla.
Alla vi slår ut, alla  som mobbas, alla dom
elever som inte får det stöd dom har rätt till.
Alla dom som är sakta läsare, med dyslexi.
Alla dom som tvingas upp i otton trots att
läkarvetenskapen gång på gång rapporterar
att det är meningslöst att börja före kl 9.
Alla som vi tar ifrån deras självförtroende och
glädje att vara i skolan
Alla dom som vi kränker genom att kalla lata
trots att vi vuxna borde veta bättre och
sviker våra barn.
Det är vi som har bäddat åt dom!
Rapporter och artiklar i tidningar har inför
skolstarten inte varit uppmuntrande.

”Mer än en tredjedel av Sveriges skolungdomar i åldern 14–17 år är
oroade över att börja skolan igen efter sommarlovet.
Inför skolstarten i dag har Barn- och elevombudet dessutom tvingats
anställa tjugo nya jurister.”
http://www.dn.se/nyheter/sverige/mobbningsfall-anmals-allt-oftare-1.1157524
Är inte det ett resultat av skolans kultur av tävling,
på sortering av eleverna,
som Björklund förstärker med sina åtgärder?
Vi måste sluta blunda
och kräva en annan organisering av skolan,
det är inte svårt, Heppell och YBC har svaret.

Skolinspektionen har granskat betygssättningen
och funnit att det är Ordning och Uppförande
som fäller avgörandet.
”Granskningen visar att betyg ofta sätts på oklara grunder
och inte bara utifrån de nationella betygskriterierna.
Lärare lägger bland annat stor vikt vid närvaro, hyfs och
att eleven lämnar in sina uppgifter i tid.”
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/godtyckliga-betyg-i-gymnasiet_5179723.svd

Jag tycker att jag redan skrivit om saken.
Faller inte pusselbitarna på plats snart?
Maria Wetterstrand, Miljöpartiet skissade en annan skola
i sitt sommartal:
”–Därför att vår syn på eleven är att vi vill främja kreativitet,
delaktighet och demokrati snarare än blind disciplin och lydnad.”
Källa: http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/maria-wetterstrand_5144165.svd

Är det inte ett svek mot våra barn och ungdomar om
de skall tvingas fortsätta med Björklund?
Våra ungdomar är inte lata!
Dom har rätt att få utvecklas i sin egen takt,
i sina egna intressen och inte bara vara en ekonomiska
investering som skall ge vinst!

Ljuset i tunneln!
Essunga verkar ha fattat, dom använder inte Björklunds modell,
alla blev godkända och alla fick den hjälp dom behöver
eftersom dom ser det som skolans  ansvar och skyller inte på
eleverna, enl TV4 nyheterna
http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1758418Leave a Reply