La minaccia!

21 april 2009

 YouTube som TV-betalkanal! Vill du se ett klipp får du betala! Du får abonnera hos din internetleverantör vilka saijter du får se! Planerna på kommersialiseringen av internet pågår för fullt med EU som pådrivande. Det fria demokratiska internet ska väck, här ska tjänas pengar. Man ska inte dela med sig, det ska kontrolleras i Major […]