Commenti

18 oktober 2009

Jag har läst nya nummret av ”Datorn i utbildningen”. Jag tycker den blivit bättre. Den har utvecklats mer mot strategiska frågor. Det är bra! Det behövs omvärldsspaning. Brukar ni läsa den? Jag fastnade för 2 saker som jag måste kommentera. 1. Artikeln ”Ingen lärare kan vara nytänkande hela tiden” sid 6. Ett möte mellan YBC Nacka […]